Map icon Filipa Filipovica 2, 21000 Novi Sad

Mail icondarwin.ns@gmail.com

Phone icon +381 64 129-55-23

Izgradnja fontana

Fontane, čiji su su osnovni elementi voda i kamen, čine jedan od najlepših elemenata vrta.
Dimenzije fontane moraju biti u skladu sa dimenzijama vrta. Fontana koja će imati i zelenih elemenata, mora se  skladno uklopiti u ambijent postojećeg zelenila. Boja ugrađenog kamenja i rastinja takođe mora biti pažljivo izabrana u zavisnosti od toga koje boje preovlađuju u okolini. Izborom odgovarajuće pumpe za vodu, obezbeđujemo odgovarajuću jačinu vodotoka ili mlaza.

Izgradnja fontana
Izgradnja fontana
Izgradnja fontana
Izgradnja fontana
Izgradnja fontana