Map icon Filipa Filipovica 2, 21000 Novi Sad

Mail icondarwin.ns@gmail.com

Phone icon +381 64 129-55-23

Pripremu terena

Priprema terena podrazumeva sledeće:

- ravnanje tla
- sklanjanje suvišnog bilja
- vađenje suvišnog drveća
- doprema kvalitetne zemlje

Pripremu terena
Pripremu terena
Pripremu terena