Map icon Filipa Filipovica 2, 21000 Novi Sad

Mail icondarwin.ns@gmail.com

Phone icon +381 64 129-55-23

Sejanje trave

Kod podizanja sejanog travnjaka , izuzetno je bitna dobra priprema tla i sistema za navodnjavanje, kao i  odabir odgovarajuće smeše semena.
U zavisnosti od toga da li planirate travnjak u hladovini ili na osunčanom delu vašeg vrta, da li će vaš travnjak biti namenjen za gaženje ili će biti samo dekorativni, mi ćemo Vam pomoći da izaberete odgovarajuću smešu semena. Smeše se razlikuju po zastupljenosti pojedinih vrsta trava sa različitim osobinama. Najadekvatniji period za sejanje trave u našim uslovima je septembar - oktoba i mart - april.

Sejanje trave
Sejanje trave
Sejanje trave